ReNewTown

ReNewTown

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme

co-financed by the ERDF.

 

Jak zatraktivnit stará panelová sídliště? Odpověď najdete s ReNewTown.

www.renewtown.eu

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s (RRA ÚK) se zapojila do dalšího mezinárodního projektu, který si klade za cíl posílit rovnoměrný rozvoj měst v bývalých socialistických zemích prostřednictvím snižování disparit mezi městskými částmi, které byly vybudovány za socialistické éry.

Projekt se prezentuje pod zkratkou ReNewTown (Nové post socialistické město: konkurenceschopné a atraktivní), byl zahájen v dubnu 2011 a potrvá do března 2014. Do projektu se zapojilo celkem 8 partnerů z pěti zemí (Polsko, Česká republika, Slovensko, Německo a Slovinsko), vedoucím partnerem je Polish Academy of Science, Stanislaw Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation z Varšavy (Polsko). Celkový rozpočet projektu činí cca 1,5 mil. Eur, z čehož téměř 1,3 mil. Eur bude financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Central Europe (3. výzva).

Projekt se představuje ZDE

Kontakt: Mgr. Miroslav Cingl - cingl@rra.cz ; tel: 475 200 016

 

Dokumenty:

27.03.2014 - ReNewTown – zpravodaj č. 12

03.03. 2014 - Závěrečná konference z ReNewTown hostila přednášející až z Kanady

28.02. 2014 - Strategie pro města střední Evropy - TDS

28.02. 2014 - Brochure on Transnational Development Strategy

28.02. 2014 - Transnational Development Strategy

30.10. 2013 - ReNewTown – zpravodaj č. 11

30.10. 2013 - ReNewTown – zpravodaj č. 10

24.10. 2013 - Tisková zpráva: Paneláky přežijí, tvrdí odborníci

28.08. 2013 - ReNewTown – zpravodaj č. 9

10.04. 2013 - Co nás trápí na sídlištích: lidské vztahy a sociální problémy

29.03. 2013 - Newsletter č. 8

20.03. 2013 - Ústí nad Labem zaujalo zahraniční experty

08.03. 2013 - Projektový mítink ReNewTown v Praze,5.-7.března 2013

08.03. 2013 - Parkování  - problém evropských měst - příklad Prahy 11

08.03. 2013 - Na mítinku ReNewTown byl představen katalog podnikatelů pro Prahu 11

08.12. 2012 - Mítink ReNewTown v Lublani, 27. - 29. 11. 2012

18.12. 2012 - Newsletter č. 7

29.9. 2012 - Newsletter č. 6

25.9. 2012 - Paneláky na rozhraní aneb zpráva z exkurse na Slovensko

15.9. 2012 - Brožura: Zpráva z výzkumu Chomutov a Neštěmice

18.7. 2012 - Newsletter č. 5

11.6. 2012 - Pozvánka - Přestanou mít sídliště hendikepy? Veřejné projednání Neštěmice a Chomutov

9. 5. 2012 - Novou identitu pro Novou Huť

9. 5. 2012 - Newsletter č. 4

9. 5. 2012 - Zpravodaj č. 4 projektu ReNewTown přeložen do češtiny!

30. 3. 2012 - Stanou se sídliště vhodným prostorem pro podnikání?

15. 2. 2012 - Podnikání uprostřed paneláků

26. 1. 2012 - Newsletter č. 3; příloha 1; příloha 2

4. 11. 2011 - Zpráva z druhého setkání partnerů projektu ReNewTown

 

Projekt vychází z faktu, že některé zaostávající městské části, vybudované v době socialismu, se vyznačují především nedostatky veřejných prostor mezi panelovými bloky, které jsou často v zašlém stavu, čtvrti se vyznačují nízkým zastoupením drobných podnikatelů, kulturních příležitostí a nízkou identifikací občanů s místem, kde žijí.

A právě výstupy projektu by měly napomoci ke komplexnímu řešení udržitelného rozvoje částí měst, které se s výše zmiňovanými jevy potýkají.

Obecným cílem projektu je tedy posílení rovnoměrného rozvoje měst v bývalých socialistických zemích prostřednictvím snížení disparit mezi městskými částmi.

Dosažení specifických cílů bude podpořeno jednak provedením průzkumu ve dvou městech v každé partnerské zemi, jednak testováním přístupů v rámci pilotních investičních projektů. V Krakově se otestuje model pro rozvoj kulturního a sociálního potenciálu zaostávajících čtvrtí formou vybudování centra zábavy a umění, ve slovinském městě Velenje se nevyužitý prostor mezi panelovými domy promění v outdoorové fitness centrum, v Praze 11 vyroste centrum pro malé a střední podnikatele a ve slovenském městě Hnusta se otevře muzeum socialistických kuriozit.

Co mají tyto dílčí projekty společného? Především zapojení místní komunity do samotné implementace aktivit, vytvoření spolupráce širokého okruhu aktérů (politici, úředníci, architekti, podnikatelé, občané, neziskové organizace, aj.). Vrcholným výstupem projektu bude zpracování Mezinárodní strategie rozvoje pro městské části, které zaostávají oproti svým sousedům a nevyužívají potenciál, který socialistická výstavba nabízí. Tato strategie by měla být následně aplikovatelná v jakékoliv městské části, která se potýká s obdobnými problémy, jako partnerská města.

O postupu realizace projektu bude veřejnost informována na webových stránkách RRA ÚK (www.rra.cz) a především na webových stránkách projektuwww.renewtown.eu. Pravidelně bude také rozesílán elektronickou formou tzv.Newsletter projektu. V případě zájmu o zařazení do databáze kontaktujte prosím Mgr. Miroslava Cingla ( cingl@rra.cz ). Více informací o partnerech projektu naleznete v Newslettru č. 1 a na webových stránkách.

Více informací o OP Cental Europe naleznete na http://www.central2013.eu/.

Zastupujeme: