RRA - regionální rozvojová agentura

Vítejte na našich webových stránkách!

Jsme poradenskou a konzultační společností, která úspěšně působí na trhu již více jak 28 let. Naším 100% vlastníkem je Ústecký kraj. Našim klientům poskytujeme konzultační služby v oblasti přípravy a realizace rozvojových projektů, dotačního poradenství a odborného poradenství v oblasti regionálního rozvoje. Našimi klienty jsou veřejné, podnikatelské i neziskové organizace.

Co je nového

nor 2022 zde. Dotační zpravodaj je určen pro zástupce obcí a měst, firem a podnikatell. Přináší Vám informace o aktuálních dotačních možnostech pro Vaše ...

01.02.2023 14:09

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ

stecký kraj dne 19. 1. 2023 vyhlásil 2. výzvu dotačního programu Obchůdek 2021+. Na co lze získat dotaci Účelem Programu je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a ...

19.01.2023 10:35

Obchůdek 2021+ (2. výzva)

ilustrační obrázek

Do týmu strategického projektu Transformační centrum Ústeckého kraje přijmeme několik nových pracovníků se specializacemi: URBANISMUS KRAJINNÁ ARCHITEKTURA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ REGIONALISMUS DOPRAVA Hlavní úkol: Tvorba rozsáhlejších územních studií a pilotních studií pro rozvoj obcí a krajiny, zejména těch dotčených těžbou hnědého uhlí, za využití participace. ...

16.01.2023 12:50

Hledáme specialisty pro projekt Transformační centrum ÚK

Srdečně vás zveme na WORKSHOP zaměřený na aktuální nabídku evropských fondů a dalších dotačních programů pro města a obce v Ústeckém kraji v termínech 29. 11. 2022 a v Chomutově a 6. 12. 2022 v Ústí nad Labem. Workshop povedou zástupci Ústeckého kraje a Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.   Vzhledem k tomu, že je kapacita omezena, registrujte se ...

04.11.2022 12:58

Pozvánka na WORKSHOP

ilustrační obrázek

Projekt RATIO Dne 20. 6. 2022 se v Inovačním centru Ústeckého kraje uskutečnilo pracovní setkání pro podporu a rozvoj venkovských oblastí Ústeckého kraje. Pracovní skupina stakeholderů projektu RATIO z Ústeckého kraje vznikla ze zástupců organizací (Krajského úřadu, Místních akčních skupin, Czechinvestu, Agentury pro podporu podnikání a Krajské hospodářské komory. ...

27.06.2022 13:45

RATIO - Setkání skupiny stakeholderů

Představenstvo Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s svolává 32. řádnou valnou hromadu dne 25. 5. 2022 od 10,00 hodin. Pozvánka a podklady včetně zdůvodnění a návrhu usnesení   Zápis  z 32. řádné Valné hromady ze dne 25. 5. ...

09.06.2022 10:50

Valná hromada 2022

další
Zastupujeme: