Právní formy podnikání


    1. Náležitosti a postup při zřizování živnosti
    2. Postup při založení obchodní společnosti
    3. Zápis obchodních společností do Obchodního rejstříku

...................................................................................................

Související právní normy


    1. Živnostenský zákon
    2. Obchodní zákoník
    3. Pracovní smlouvy

...................................................................................................

Daňová soustava


    1. Daň z přidané hodnoty
    2. Daň z příjmu

...................................................................................................

Účetnictví


    1. Účetnictví („podvojné“)
    2. Daňová evidence („jednoduché účetnictví“)
            

Pojistné na sociální zabezpečení

.........................................................................................

Veřejné zdravotní pojištění

.........................................................................................

Finanční zdroje a podpory MSP

.........................................................................................

Pojištění podnikatelů a finančních rizik


    1. Pojištění majetku
    2. Pojištění odpovědnosti za škodu

.........................................................................................

Marketing

.........................................................................................

Struktura podnikatelského plánu
   začínajícího podnikatele


.........................................................................................

Test znalostí