Příjemce grantu :   Regionální Rozvojová Agentura Ústeckého kraje, a.s. 
       
Partneři projektu :   Okresní hospodářská komora Děčín
    Asista, s.r.o.
    Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s.
    RPiC Teplice, s.r.o.
    Regionconsult, s.r.o.
    Asociace podnikatelek a manažerek ČR
       
Grafické zpracování :   Tiskárna K+B  
    Martin Černý - BlackDesign
       
Tisk :   Tiskárna K+B  
       
Odborná podpora :   Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje  
    Euro Info Centrum Most