Valná hromada 26. 5. 2017

Valná hromada 26. 5. 2017

Valná hromada 26. 5. 2017

Informace zveřejněné před konáním VH

Představenstvo společnosti dle §402 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., svolává 27. řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26. 5. 2017 od 9,00 hodin v sídle společnosti v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, v zasedacím sále č. 208, budova A – 2.patro.

Pozvánka na valnou hromadu a podklady pro jednání bodů 2,3,4,5,10,11,12,13 a 14 jsou zde v příloze.


 

 


 

Zastupujeme: