Detail zaměstnance - Kudrna Libor

Detail zaměstnance - Kudrna Libor

Detail zaměstnance

 

Mgr. Libor Kudrna
vedoucí projektu

 

Vzdělání:

Vyšší odborná škola sociálně právní Most, UJEP - fakulta sociálně ekonomická

Telefon:
417 637 449
E-mail:
kudrna(a)rra.cz
Zaměstnán:
od 2003

Odborné zaměření:
 • koncepce a strategie
 • regionální a komunitní plánování
 • předprojektová příprava
 • studie proveditelnosti a marketingové strategie
 • organizace a zajištění specializovaných seminářů, školení a přednášek
 • lektorská činnost
 • příprava žádostí a podkladových materiálů žádostí o dotační tituly pro obce
 • poradenství pro využívání a financování rozvojových programů obcí a mikroregionů
 • poradenství při přípravě žádosti o finanční podporu
 • zpracování kompletních žádostí o dotaci včetně povinných příloh
 • zajištění komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem podpory
 • koordinace, administrace, metodická činnost
 • zpracování průběžných a závěrečných zpráv projektů podpořených z dotačních prostředků
 • poradenský servis při čerpání dotace a realizaci projektů
Zkušenosti / projekty:
 • Lidské zdroje Žatecka (OP RLZ)
 • LABOUR-Revital-partnerstvím k rozvoji APZ (OP RLZ)
 • JITKA – program vzdělávání pro těžce hendikepované (OP RLZ)
 • Perspektiva 2004 – práce v parcích a zahradách (Phare 2003)
 • Rekonstrukce technologie spalin pro spalovnu nebezpečného odpadu v Nemocnici Znojmo
 • Sportovně rekreační komplex s ubytovací kapacitou v Benešově
 • Studie proveditelnosti projektu Program sociální integrace Naděje ve městě Písku
 • Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti SAFINA, a.s. Vestec
 • Rozvoj lidských zdrojů ve firmě Akonto-Kučírek
 • Rozvoj lidských zdrojů v Krušnohorských strojírnách Komořany
 • SUPORT – projekt zaměřený na podporu vzdělávání žen s dětmi do 15 let
 • KOMPAS – projekt zaměřený na zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání bez kvalifikace
 • Turistická ubytovna Dobroměřice
 • Čistírna odpadních vod a kanalizace v Horním Podluží
 • EUROPODNIKATELKA 21. století – Strategický plán rozvoje města Duchcova
 • BROÚK - Strategický plán rozvoje Města Postoloprty
 • Strategický plán rozvoje města Štětí
 • Strategický plán rozvoje města Žatec
 • Komunitní plán sociálních služeb ve městě Osek
 • Informační vzdělávací multifunkční centrum – Městská knihovna Louny
 • Informační vzdělávací multifunkční centrum – Městská knihovna Aš
 • Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora
 • Rekonstrukce úseku 1/13 Klášterec – Hradiště Rusová, silnice II/224
Zastupujeme: