Detail zaměstnance - Budajová Lenka

Detail zaměstnance - Budajová Lenka

Detail zaměstnance

Bc. Lenka Budajová
asistentka generálního ředitele,
tajemnice představenstva

 

Vzdělání:
SPgŠ Beroun, UJEP PF, sociální pedagog
Telefon:
417 633 240
E-mail:
budajova(a)rra.cz
Zaměstnána:
od 2000

 

Odborné zaměření:
 • administrativní a korespondenční činnost
 • plánování pracovního programu gen. ředitele
 • komunikace s akcionáři a orgány společnosti
 • výkon funkce tajemníka představenstva
 • organizační zabezpečení akcí a odborných činností
 • styk s veřejností a komunikace s médii
 • evidence výdajů a příjmů, které souvisí s chodem společnosti
 • koordinace operativního řízení mezi gen. ředitelem a řediteli odborů
 • příprava porad vedení a zpracování zápisů a záznamů z jednání
 • evidence docházky zaměstnanců
 • evidence využívání dopravních prostředků a výkazy provozu motorových vozidel
 • informační činnost pro akcionáře, orgány společnosti a zaměstnance o významných skutečnostech majících vztah ke společnosti
 • nákupy kancelářského a jiného spotřebního materiálů
 • editace webových stránek

 

Zastupujeme: