Detail zaměstnance - Bocian Bohumil

Detail zaměstnance - Bocian Bohumil

Detail zaměstnance

 

Ing. Bohumil Bocian

ředitel odboru Management projektů

Vzdělání:
VŠ - dopravní, fakulta strojní a elektrotechnická, Žilina
Telefon:
417 637 448
E-mail:
bocian(a)rra.cz
Zaměstnán:

Odborné zaměření:
 • koncepce a strategie
 • předprojektová příprava a příprava projektů
 • studie proveditelnosti
 • podnikatelské záměry
 • organizace a zajištění specializovaných seminářů, školení a přednášek
 • příprava a administrace výběrových řízení
 • příprava žádostí a podkladových materiálů žádostí o dotační tituly pro obce
 • příprava žádostí a podkladových materiálů žádostí o dotační tituly pro podnikatele
 • poradenství pro využívání a financování rozvojových programů obcí a mikroregionů
 • předprojektová příprava a příprava projektů
 • zpracování auditu dotačních příležitostí
 • výběr výhodného dotačního titulu pro daný projekt
 • poradenství při přípravě žádosti o finanční podporu
 • zpracování kompletních žádostí o dotaci včetně povinných příloh (podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, Cost-Benefit Analýza , finanční výkazy, finanční analýza, logický rámec, soulad projektu s rozvojovými strategiemi, žádost o vyjádření k potřebě EIA , apod.)
 • zajištění komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem podpory
 • zpracování průběžných a závěrečných zpráv
 • poradenský servis při čerpání dotace a realizaci projektů podnikatelských subjektů
 • příprava a řízení projektů nadnárodní spolupráce (Cíl3/Ziel3, Central Europe, Interreg IV C

 

Zkušenosti / projekty:
 • Průmyslová zóna Cheb
 • Průmyslová zóna DZC Lovosice
 • Rekonstrukce technologie spalin pro spalovnu nebezpečného odpadu v Nemocnici Znojmo
 • Rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit na Ranči oáza
 • Sportovně rekreační komplex s ubytovací kapacitou v Benešově
 • Studie proveditelnosti projektu Program sociální integrace Naděje ve městě Písku
 • Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti SAFINA, a.s. Vestec
 • Rozvoj lidských zdrojů ve firmě Akonto
 • Rozvoj lidských zdrojů ve firmě KSK, a.s.
 • SUPORT – projekt zaměřený na podporu vzdělávání žen s dětmi do 15 let
 • KOMPAS – projekt zaměřený na zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání bez kvalifikace
 • Turistická ubytovna Dobroměřice
 • Čistírna odpadních vod a kanalizace v Horním Podluží
 • Středočeské centrum rostlinných biotechnologií
 • Karlovarská karta
 • Zateplení ZŠ Ostrov – OPŽP
 • Strategie Mikroregionu Podbořansko
 • Rekonstrukce silnice Perštejn – Vejprty
 • Sušice – dětská hřiště
 • Zbrašín – infrastruktura
 • Evropská obchodní akademie Děčín
 • Rekonstrukce Mírového náměstí, Bílina
 • Rumburk, tělocvična a komunikace
 • Ski-areál Klínovec – umělé zasněžování
 • Ski-areál Klínovec – rolba
 • Projekty OP Rybářství
 • Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s. – odbavovací systém
 • Regionální systém pro využití bioodpadu, Kadaň
 • Rekonstrukce MVE Sokolov
 • Školení „Projektový manažer“ pro firmu Asista, s.r.o.

 

 

Zastupujeme: