Detail zaměstnance - Kučera Jan

Detail zaměstnance - Kučera Jan

Detail zaměstnance

Mgr. Jan Kučera
generální ředitel


Vzdělání:
VŠ Ostrava, obor sociální geografie a regionální rozvoj
Telefon:
417 633 240
E-mail:
kucera(a)rra.cz
Zaměstnán:
od 2000

Odborné zaměření:
 • tvorba rozvojových koncepcí a strategických plánů měst a regionů
 • předprojektová příprava a příprava projektů
 • zpracování kompletních žádostí o dotaci včetně povinných příloh (podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, Cost-Benefit Analýza , finanční výkazy, finanční analýza, logický rámec, soulad projektu s rozvojovými strategiemi, žádost o vyjádření k potřebě EIA, apod.)
 • zpracování podnikatelských záměrů a plánů
 • zpracování studií využitelnosti
 • zpracování marketingových analýz a strategií
 • poradenství pro využívání a financování rozvojových programů obcí a mikroregionů
 • zpracování auditu dotačních příležitostí - výběr výhodného dotačního titulu pro daný projekt
 • poradenský servis při čerpání dotace a realizaci projektů podnikatelských subjektů
Zkušenosti / projekty:
 • Komplexní příprava projektů financovaných z SF EU:
  • Rozvoj lázeňské infrastruktury v Třeboni
  • Výstavba nového otáčivé hlediště v Českém Krumlově
  • Modernizace a rozvoj MHD s využitím specifického vozového parku v Chomutově a Jirkově
  • Rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit na Ranči Oáza,
  • Rozšíření ubytovacích kapacit a služeb hotelu Romance - Puškin Karlovy Vary,
  • Revitalizace zámku Nový Hrad v Jimlíně a další.
 • Zpracování strategických rozvojových dokumentů:
  • Strategické plány měst Litoměřice, Vejprty, Krupka, Osek, Jirkov, Žatec, Dubí a dalších
  • Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Rumburk
  • Strategické plány mikroregionů České středohoří a Západní Krušnohoří
  • Územní generel Svazku obcí v regionu Krušných hor a další.
 • Zpracování metodických materiálů:
  • Metodika tvorby lokálních rozvojových strategií
  • Metodika tvorby strategie rozvoje lidských zdrojů v Ústeckém kraji.
 • Zpracování koncepčních dokumentů na krajské a regionální úrovni:
  • Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v Ústeckém kraji
  • Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
  • Státní program podpory rozvoje regionu Severozápad a další.
 • Zpracování specializovaných odborných studií dle požadavků klienta:
  • Možnosti rozvoje lázeňství v Lounech
  • Studie využitelnosti bývalého kulturního domu Zahražany v Mostě a další.
Zastupujeme: