Detail zaměstnance - Tuček Tomáš

Detail zaměstnance - Tuček Tomáš

Detail zaměstnance

Ing. Tomáš Tuček

vedoucí projektu

Vzdělání:
VŠ chemicko-technologická, Praha
Telefon:
417 637 452
E-mail:
tucek(a)rra.cz
Zaměstnán:
od 2001

Odborné zaměření:
 • informační a asistenční servis malým a středním podnikatelům
 • organizace a zajištění specializovaných seminářů, školení a setkání firem
 • informace o trzích, legislativě a veřejných zakázkách v EU
 • zprostředkování kontaktů, obchodní a výrobní spolupráce
 • poradenský servis při čerpání dotace a realizaci projektů podnikatelských subjektů
 • příprava žádostí a podkladových materiálů žádostí o dotační tituly pro podnikatele
 • publikace a distribuce informačních materiálů
 • využívání databází a služeb Evropské komise pro rozvoj podnikání
 • regionální zastoupení Asociace inovačního podnikání ČR
 • koordinace Odborného týmu k inovačnímu podnikání v Ústeckém kraji
Zkušenosti / projekty:
 • Cíl 3 – ROHSAB - Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí – přeshraniční registr nerostných surovin
 • LOGICAL
 • Euro Info Centrum Most
 • Business Opportunities with Enlargement
 • ENLARGE-NET
 • 3-Countries Innovation Push
 • Certifikace ISO
 • Hospodářské fórum Švýcarsko-Sasko-Česko
 • Markets Without Borders - kooperační burzy firem v Zittau, Chemnitz, Dráždanech, Annabergu, Wroclawi a Mostě (obory: kovovýroba, strojírenství, elektronika a elektrotechnika, technologie životního prostředí, plasty, potravinářství, laserové technologie)
 • konference Inovace a technologie v rozvoji krajů
 • Praktická využitelnost obnovitelných zdrojů energie
 • Praktické zkušenosti v podnikání žen od startu do současnosti
 • Už podnikám
 • Celní problematika vstupu ČR do EU
 • Podnikatelské prostředí v Sasku
 • Technologický profil ČR 2004-2006
 • RITTS INBO – Regionální inovační strategie Ústeckého kraje
 • Strategie rozvoje podnikání a MSP v Ústeckém kraji
 • Koncepce vědy, výzkumu a vývoje Ústeckého kraje
 • databáze dotačních programů, BCD a IPM

 

Zastupujeme: