Detail zaměstnance - Polívka Jiří

Detail zaměstnance - Polívka Jiří

Detail zaměstnance

Ing. Jiří Polívka
vedoucí projektu

 

Vzdělání:
VŠE Praha, Fakulta mezinárodního obchodu
Telefon:
417 637 453
E-mail:
polivka(a)rra.cz
Zaměstnán:
od 2000
Odborné zaměření:
 • poradenství v oblasti rozvojových programů
 • předprojektová příprava a příprava projektů
 • studie proveditelnosti
 • podnikatelské záměry
 • příprava žádostí a podkladových materiálů žádostí o dotační tituly pro obce a podnikatele
 • zpracování auditu dotačních příležitostí
 • výběr výhodného dotačního titulu pro daný projekt
 • poradenství při přípravě žádosti o finanční podporu
 • zpracování kompletních žádostí o dotaci včetně povinných příloh (podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, Cost-Benefit Analýza , finanční výkazy, finanční analýza, logický rámec, soulad projektu s rozvojovými strategiemi, žádost o vyjádření k potřebě EIA , apod.)
 • zajištění komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem podpory
 • poradenský servis při čerpání dotace a realizaci projektů podnikatelských subjektů
 • zpracování marketingových materiálů nemovitostí a průmyslových zón
 • vyhledávání nemovitostí vhodných k podnikání
 • služby zahraničním investorům
Zkušenosti / projekty:
 • Administrátor Sekretariátu pro přípravu předstrukturálních fondů v NUTS II Severozápad 2000
 • Projektový manager sekretariátu Programu obnovy venkova pro Euroregiony Labe, Krušnohoří a Egrensis 2000 – 2001
 • Administrace programu TEST 1,2 (MMR ČR) 2001
 • Regionální zástupce/konzultant agentury CzechInnvest pro Ústecký kraj 2000 – 2007
 • Manažer projektu Interreg IIIC 3-CIP (Inovační ofenzíva 3 zemí) 2004 – 2006
 • Manažer Regionálního poradenského a informačního centra 2006
 • Senior expert projektu eccop.net 2007 - 2008
 • Příprava žádostí o dotaci, zpracování dokumentace projektů, ekonomické analýzy 2004 - 2011, např. Revitalizace historického centra města Bíliny, Oprava kostela Nová Ves v Horách, Rozvoj areálu Sportcentra Račice, Osvětlení a umělé zasněžení sjezdovky Horní Podluží, Gymnázium Rumburk - Rekonstrukce hlavní budovy, Evropská obchodní akademie Děčín - Rekonstrukce budovy, Evropská obchodní akademie Děčín - Přístavba tělocvičny včetně zázemí, Revitalizace Centra města Aš- Rekonstrukce Masarykova náměstí, Litoměřice -  Modernizace a dostavba autobusového nádraží)
 • Management a administrativa dotačních projektů 2008 - 2011 - Chrám chmele a piva Žatec, Svatostánek českého vinařství Litoměřice
 • Enterprise Europe Network /EEN/ - projektový manažer 2008 - 2011
 • Clusters Cord /Central Europe/ - koordinátor - 2011
Zastupujeme: