Detail zaměstnance - Pazderová Květuše

Detail zaměstnance - Pazderová Květuše

Detail zaměstnance

Ing. Květuše Pazderová
vedoucí projektu

 

Vzdělání:
Telefon:
417 637 454
E-mail:
pazderova(a)rra.cz
Zaměstnána:
od 2009
Odborné zaměření:
 • poradenství v oblasti rozvojových programů
 • příprava a řízení projektů z oblasti lidských zdrojů
 • výběr výhodného dotačního titulu pro daný projekt
 • poradenství při přípravě žádosti o finanční podporu
 • zpracování žádostí o dotaci včetně povinných příloh
 • spolupráce na zpracování studií proveditelnosti, koncepcí a strategií, socio-ekonomických analýz
 • poradenský servis při čerpání dotace a realizaci projektů
 • zpracování průběžných a závěrečných zpráv projektů podpořených z dotačních prostředků
 • zajištění komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem podpory
 • vyúčtování dotace
Zkušenosti / projekty:
 • Euro Info Centrum Most (2000-2003)
 • Certifikace ISO (2001)
 • Databáze dot. titulů (2003)
 • Rekonstrukce v úseku I/13 – Perštejn – Vejprty (ROP)
 • Pořízení nákl.automobilu ČRS – SÚS Ústí nad Labem (SZIF – OP Rybářství)
 • Zpracování územního plánu obce Lubenec včetně jeho místních částí (IOP)
 • Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně – část II.A (ROP)
 • Přeshraniční registr nerostných surovin – „ROHSAB“ (Cíl 3)
 • Vzdělávání v eGoncentru ORP Louny (OP LZZ)

 

Zastupujeme: