Detail zaměstnance - Moravcová Monika

Detail zaměstnance - Moravcová Monika

Detail zaměstnance

Mgr. Monika Moravcová
vedoucí projektu

Vzdělání:
VŠ - Univerzita J.E. Purkyně - fakulta pedagogická, Ústí n/L
Telefon:
417 637 452
E-mail:
moravcova(a)rra.cz
Zaměstnána:
od 1998
Odborné zaměření:
 • příprava a řízení projektů v oblasti lidských zdrojů
 • příprava a realizace výběrových řízení
 • zpracování průběžných a závěrečných zpráv
 • vyúčtování a audit dotace
 • zajištění komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem podpory
 • organizace jednání s žadateli o dotace ve spolupráci s agenturou Czechinvest
 • překladatelská a tlumočnická činnost
 • spolupráce na zpracování studií proveditelnosti, koncepcí a strategií, socioekonomických analýz
 • poradenský servis při čerpání dotace a realizaci projektů
Zkušenosti / projekty:
 • Regionální zastoupení agentury Czechinvest
 • Euro Info Centrum Most - spolupráce se zahraničními zájemci o podnikání
 • Projekty Phare CBC, INTERREG IIIA
 • Iniciativa Equal (ESF) - realizace meznárodních projektů:
  • I. etapa – projekt Kompas (2002-2005)
  • II. etapa – projekt Suport (2005-2007)
 • Projekty ROP NUTS 2 Severozápad
 • Projekty OP Rybářství
 • Projekty ERDF - Cíl 3

 

Zastupujeme: