RRA - regionální rozvojová agentura

Vítejte na našich webových stránkách!

Naším prvořadým cílem je přispět našimi službami k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Ústeckého kraje. Našim klientům poskytujeme informační a poradenský servis, zpracováváme rozvojové strategie, programy a plány a rozpracováváme jejich záměry do projektů, které pak s nimi realizujeme. Služby poskytujeme veřejným, podnikatelským i neziskovým organizacím.

Co je nového

Gruzínská delegace navštívila Regionální rozvojovou agenturu Ústeckého kraje, a.s. Dne 3. listopadu 2014 navštívila naši agenturu delegace gruzínských představitelů, složená ze zástupců ministerstva, vedoucích představitelů pro oblast inovací a reforem, regionální politiky a dalších instituci regionálního rozvoje. Čtrnáctičlennou delegaci přivítal generální ...

07.11.2014 08:44

Gruzínská delegace navštívila Regionální rozvojovou agenturu Ústeckého kraje, a.s.

Veletrh komunitárních programů Ústecký kraj dne 30. 9. 2014 uspořádal veletrh komunitárních programů, jejímž parnerem byla Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., která zde prezentovala své 3 projekty a to LOGICAL, INWAPO A GRISI PLUS. Tématem přednášek a 4 workshopů byly projekty Evropské komise na období v letech 2014-2020. více ...

03.10.2014 13:38

Veletrh komunitárních programů

Pozvánka na seminář Dovolujeme si Vás pozvat na seminář o vnitrozemské vodní dopravě v rámci mezinárodního projektu INWAPO. více ...

26.08.2014 13:42

SEMINÁŘ INWAPO

Seminář na téma: "Přitažlivost venkova" Dne 12. 6. 2014 se koná v sále Motorestu Velemín, Velemín 89, 411 31 seminář pořádaný v rámci projektu GRISI PLUS na téma „Přitažlivost venkova“.  Seminář se koná současně s akcí pro širokou veřejnost projektu „Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v SERVISO, o.p.s.“. Pro ...

09.06.2014 13:54

Zveme Vás na seminář na téma:

Šance pro podnikatele!   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v minulých dnech avizovalo, že hodlá v průběhu června vyhlásit poslední dotační výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace 2007-13, konkrétně v rámci programů Rozvoj a Potenciál. Bude se tak jednat o poslední příležitost pro podnikatelské subjekty získat dotaci na své záměry. Výzvy budou ...

06.06.2014 10:45

Šance pro podnikatele!

VALNÁ HROMADA 2014 Informace zveřejněné před konáním VH Představenstvo společnosti dle §402, zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., svolává 24. řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26. 6. 2014 od 10,00 hodin v sídle společnosti v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, v konferenčním sále, budova A – 2.patro. POZVÁNKA A PODKLADY NA VALNOU ...

26.05.2014 21:40

VALNÁ HROMADA 2014

další
Zastupujeme: