RRA - regionální rozvojová agentura

Vítejte na našich webových stránkách!

Jsme poradenskou a konzultační společností, která úspěšně působí na trhu již vice jak 23 let. Jsme vlastněni převážně veřejnými subjekty působící na území Ústeckého kraje. Našim klientům poskytujeme konzultační služby v oblasti přípravy a realizace rozvojových projektů, dotačního poradenství a odborného poradenství v oblasti regionálního rozvoje. Našimi klienty jsou veřejné, podnikatelské i neziskové organizace.

Co je nového

Projekt TalkNET - Newsletter ...

04.02.2019 09:42

Projekt TalkNET - Newsletter 01

Informace č. 3 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj Na základě požadavku řídícího orgánu programu Interreg Europe byl v období září a říjen 2018 dříve zpracovaný Akční plán RATIO pro Ústecký kraj dopracován do jiné formy. Obsah stěžejní Přílohy č. 2 „Opatření Kreativní vouchery“ nebyl požadovanou změnou dotčen, a proto mohl být ...

22.11.2018 12:49

Informace č. 3 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj

Informace č. 2 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj V rámci projektu RATIO byl vypracován Akční plán pro doplnění Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020 o program Kreativní vouchery, který by mohl být v případě akceptace implementován v ÚK v období let 2019 a 2020. V současné době probíhá jeho dopracování do jiné formy dle požadavku ...

11.09.2018 12:22

Informace č. 2 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj

Informace č. 1 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj Akční plán pro Ústecký kraj byl zpracován v průběhu 1. fáze projektu RATIO na základě poznatků o podpoře inovačních aktivit malých a středních podniků ve spolupracujících regionech EU, na zjištění stavu stávajících rozvojových dokumentů ÚK a ČR a na výsledcích diskuzí ve skupině ...

19.06.2018 09:37

Informace č. 1 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj

Brožura projektu RATIO Brožura projektu RATIO stručně prezentuje dosažené hlavní výstupy partnerského konsorcia v 1. fázi projektu (1. 4. 2016 – 31. 3. 2018), které tvoří zpracované regionální akční plány zahrnující návrhy proinovačních opatření vycházejících z ověřených praxí úspěšně realizovaných v zahraničích regionech. Publikaci zpracoval lead partner ...

22.05.2018 10:27

Brožura projektu RATIO

Projekt RATIO - Newsletter ...

29.03.2018 11:27

Projekt RATIO - Newsletter 04

další
Zastupujeme: