RRA - regionální rozvojová agentura

Vítejte na našich webových stránkách!

Naším prvořadým cílem je přispět našimi službami k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Ústeckého kraje. Našim klientům poskytujeme informační a poradenský servis, zpracováváme rozvojové strategie, programy a plány a rozpracováváme jejich záměry do projektů, které pak s nimi realizujeme. Služby poskytujeme veřejným, podnikatelským i neziskovým organizacím.

Co je nového

Veletrh komunitárních programů 2014 pro programovací období 2014-2020   Dne 30. 9. 2014 od 9:00 hodin se v prostorách krajkého úřadu Ústeckého kraje uskuteční Veletrh komunitárnícg programů 2014 pro programovací období 2014-2020, jejímž partnerem je Regionání rozvojová agentura Ústeckého kraje.   Účast na veletrhu je zdarma.   Více informací naleznete ...

19.09.2014 07:56

Veletrh komunitárních programů 2014 pro programovací období 2014-2020

Pozvánka na seminář Dovolujeme si Vás pozvat na seminář o vnitrozemské vodní dopravě v rámci mezinárodního projektu INWAPO. více ...

26.08.2014 13:42

SEMINÁŘ INWAPO

Seminář na téma: "Přitažlivost venkova" Dne 12. 6. 2014 se koná v sále Motorestu Velemín, Velemín 89, 411 31 seminář pořádaný v rámci projektu GRISI PLUS na téma „Přitažlivost venkova“.  Seminář se koná současně s akcí pro širokou veřejnost projektu „Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v SERVISO, o.p.s.“. Pro ...

09.06.2014 13:54

Zveme Vás na seminář na téma:

Šance pro podnikatele!   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v minulých dnech avizovalo, že hodlá v průběhu června vyhlásit poslední dotační výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace 2007-13, konkrétně v rámci programů Rozvoj a Potenciál. Bude se tak jednat o poslední příležitost pro podnikatelské subjekty získat dotaci na své záměry. Výzvy budou ...

06.06.2014 10:45

Šance pro podnikatele!

VALNÁ HROMADA 2014 Informace zveřejněné před konáním VH Představenstvo společnosti dle §402, zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., svolává 24. řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26. 6. 2014 od 10,00 hodin v sídle společnosti v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, v konferenčním sále, budova A – 2.patro. POZVÁNKA A PODKLADY NA VALNOU ...

26.05.2014 21:40

VALNÁ HROMADA 2014

Projekty připravované RRA byly úspěšné v ROP SZ Výbor Regionální rady na svém zasedání v pondělí 17. března 2014 schválil rozdělení dotací pro projekty podané do ROP Severozápad v rámci 44. výzvy.  Jednalo se o projekty zaměřené na podporu revitalizace a regenerace malých a středních měst Ústeckého a Karlovarského kraje. Z celkového počtu 32 schválených ...

31.03.2014 14:23

Projekty připravované RRA byly úspěšné v ROP SZ

další
Zastupujeme: