RRA - regionální rozvojová agentura

Vítejte na našich webových stránkách!

Jsme poradenskou a konzultační společností, která úspěšně působí na trhu již vice jak 23 let. Jsme vlastněni převážně veřejnými subjekty působící na území Ústeckého kraje. Našim klientům poskytujeme konzultační služby v oblasti přípravy a realizace rozvojových projektů, dotačního poradenství a odborného poradenství v oblasti regionálního rozvoje. Našimi klienty jsou veřejné, podnikatelské i neziskové organizace.

Co je nového

Projekt TalkNET - Newsletter ...

04.02.2019 09:42

Projekt TalkNET - Newsletter 01

Projekt RATIO - Newsletter ...

29.03.2018 11:27

Projekt RATIO - Newsletter 04

Projekt RATIO – 4. setkání skupiny stakeholderů Dne 27. 3. 2018 se v Ústí nad Labem sešli zástupci institucí zainteresovaných na rozvoji malého a středního podnikání v Ústeckém kraji ke čtvrté schůzi projektu RATIO – Regional Actions To Innovate Operational Programmes. Schůzku zorganizovala Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., která je partnerem ...

28.03.2018 10:41

Projekt RATIO – 4. setkání skupiny stakeholderů

Akční plán projektu RATIO usiluje o podporu kreativity v Ústeckém kraji Z iniciativy španělské organizace Aragonese Federation of Municipalities, Regions and  Provinces (FAMCP) vzniklo v rámci programu Interreg Europe partnerství 9 subjektů z 8 regionů EU, aby vytvořilo projekt „Regional Actions To Innovative Programmes“ se zkráceným názvem RATIO. Cílem tohoto projektu ...

21.03.2018 10:13

Akční plán projektu RATIO

Výměna zkušeností mezi evropskými regiony ve Španělsku     Ve dnech 8. a 9. března 2018 se ve španělské Zaragoze uskutečnilo setkání partnerů projektu Interreg Europe RATIO, v rámci něhož byly jako hlavní body programu projednány administrativní záležitosti 4. periody a ukončení fáze 1 projektu a prezentovány zpracované regionální akční plány na posílení ...

12.03.2018 10:01

Projekt RATIO-Výměna zkušeností mezi evropskými regiony ve Španělsku

Inspirace osvědčenými praxemi z jiných regionů EU Program INTERREG EUROPE, financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), je určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování strategií a programů regionálního rozvoje. Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů ...

27.02.2018 10:34

Projekt RATIO-Inspirace osvědčenými praxemi z jiných regionů EU

další
Zastupujeme: