RRA - regionální rozvojová agentura

Vítejte na našich webových stránkách!

Naším prvořadým cílem je přispět našimi službami k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Ústeckého kraje. Našim klientům poskytujeme informační a poradenský servis, zpracováváme rozvojové strategie, programy a plány a rozpracováváme jejich záměry do projektů, které pak s nimi realizujeme. Služby poskytujeme veřejným, podnikatelským i neziskovým organizacím.

Co je nového

DUBEN 2015 - Dotační zpravodaj č. ...

24.04.2015 14:59

DUBEN - Dotační zpravodaj č. 55

BŘEZEN 2015 - Dotační zpravodaj č. ...

31.03.2015 10:50

BŘEZEN - Dotační zpravodaj č. 54

Seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR) a Česká asociace rozvojových agentur (ČARA) Vás zvou na seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů. Seminář se uskuteční  ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 10 hodin v Administrativní budově, sál 103 v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů 2015. Program semináře ...

17.03.2015 12:53

Seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů

Operační program Zaměstnanost Chtěli bychom Vá supozornit, že byla uveřejněna verze OP Zaměstnanost z února 2015, která byla předložena Evropské komisi. OP Zaměstnanost byl Evropské komisi znovu předložen 20. února 2015. Schválen by měl být v červnu 2015. V současné době jsou dokončována pravidla a postupy pro řídicí orgán, žadatele a příjemce, připravováno ...

26.02.2015 12:35

Operační program Zaměstnanost

Pozvánka na konferenci Úspory energií v obcích a městech Dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na konferenci Úspory energií v obcích a městech konané v rámci Energetické fóra 2015 ve dnech 8. a 9. dubna v Hradci Králové. Konference je určena přednostně starostům. Program této konference naleznete na odkazu www.teplarenske-dny.cz/cs/odborne-konference. Přihlaste se ...

26.02.2015 09:30

Pozvánka na konferenci Úspory energií v obcích a městech

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OTEVŘENA NOVÁ VÝZVA Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). Přijímány jsou žádosti o dotace např. na třídění odpadu, ...

03.02.2015 14:31

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

další
Zastupujeme: